تقسيم أفواج السنة الثانية في الأعمال التطبيقية

والأفواج الفرعية في الأعمال التطبيقية في مادتي ASD و MN

 

s/g3 2 9h45 Dim TP7 TP ASD
s/g1 1 12h30 Dim TP7 TP ASD
s/g4 2 14h15 Dim TP7 TP ASD
s/g2 1 12h30 jeudi TP3 TP ASD
s/g1 1 14:15 Mardi TP7 TP MN
s/g3 2 14h15 Mercre TP7 TP MN
s/g2 1 14h15 Jeudi TP7 TP MN
s/g4 2 12h30 jeudi TP7 TP MN

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *