مواقيت عرض المحاضرات عن بعد

NiveauCoursEnseignantDate & HeureLienRemarque 
L2 InfoBDDk. Bal08/04/2020 à 20:00https://meet.google.com/bym-wmas-jbbGoogle meet code:bym-wmas-jbb
L2 InfoRéseauxYahiaoui11/04/2020 à 11:00https://meet.google.com/rch-xgoo-sgrGoogle Meet code:rch-xgoo-sgr
L2 InfoBDD TDK. Bal12/04/2020 à 20:00https://meet.google.com/bym-wmas-jbbGoogle meet code:bym-wmas-jbb
M1 ISILBDD AV TDK. Bal14/04/2020 à 20:00https://meet.google.com/yip-wapc-svcGoogle meet
code: yip-wapc-svc
L2 InfoBDD TDK. Bal19/04/2020 à 15H00https://meet.google.com/bym-wmas-jbbGoogle meet code:bym-wmas-jbb
M1 ISILBDD av TDK. Bal20/04/2020 à 20H00https://meet.google.com/bym-wmas-jbbGoogle meet code:bym-wmas-jbb
L2 InfoBDD TDK. Bal03/05/2020 à 14:00https://meet.google.com/bym-wmas-jbb
L2 InfoBDD TPK. Bal05/05/2020 à 14:00https://meet.google.com/bym-wmas-jbb
L2 InfoBDD coursK. Bal06/05/2020 à 14:00https://meet.google.com/bym-wmas-jbb

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *