حصص تعويضية

MI G6

Tp Algo le dimanche 5/5/2019 à 9.30 en grande salle 9 (bloc ST)

MI G7

Tp Algo le dimanche 5/5/2019 à 11.00 en grande salle 12

MI G4

Tp Algo le mercredi 8/05/2019 à 11:20h en salle TP 07

MI G1

Tp Algo le mercredi 8/05/2019 à 11:20h en salle 40

MI –G5
TD Algo le Dimanche 5/05/2019 à 14.30h en salle 39
MI –G2 et 6
TD Algo le Dimanche 5/05/2019 à 11h en salle 40

M1 ISIL

TD SDD– le mardi le 7/5/2019 G2 à 10.10 en GS 9

G1 à 11.20 en GS 9

Test le mercredi 8/05/2019 à 13.40 h en grande salle 12

L2 Info

G1,2,3 : TD LogicMath le mercredi 08/05/2019 de 9:00 à 10:10 à amphi 7

G1,2 : TD LogicMath le mercredi 08/05/2019 de 10:10 à 11:20 à amphi 7

G3 TD LogicMath à 12:30 en salle 40

G3 : TP POO mercredi 08/05/2019 de 10:10 à 11:20 ( comme d’habitude)

M2 GSI/ISIL

Cours DTIC Dim 05/05/2019 à 9:30 en salle 44

Mercredi 08/05/2019 à 12.30h

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *